Pomiń menu

Dąbrowa Zielona – Miejsce dla wszystkich!

Naszym celem jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami propozycji zmian w przestrzeni naszej miejscowości pod hasłem: Dąbrowa Zielona - „Miejsce dla Wszystkich”.

 

 

Na zebraniu wiejskim wytypowano teren wokół sceny przy boisku piłkarskim. Zachowując kolejność działań zgodnie z przyjętym harmonogramem zadania „Wspólna Przestrzeń” ustaliliśmy właściciela działki, która należy do Gminy. Utworzony Zespół „Opiekunów Projektu” (w tym radna Aleksandra Fuchs, sołtys Jerzy Orzeł, Dyrektor GOK Lilla Deska, oraz członkowie stowarzyszenia „Dąbrowiacy”: Wanda Tasarz i Robert Witkowski) spotkał się z władzami Gminy – Wójtem Marią Włodarczyk i częścią radnych. Podczas rozmowy uzyskaliśmy pełne poparcie i deklarację pomocy i współdziałania w tym przedsięwzięciu. W niedługim czasie zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców: „Jakich zmian oczekujesz w wybranym miejscu?”. W dniu 3 czerwca podczas festynu i obchodów „Dnia Samorządności” Radni wraz z Zespołem promowali działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór i zachęcali obecnych do przedstawienia swojej wizji tego terenu.