Pomiń menu

„Dostępni Radni” podczas Nocy Świętojańskiej w Liścu Wielkim

17 czerwca 2012 r. odbyła się Noc Świętojańska w Liścu Wielkim. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lisiec Wielki i Okolic. Stowarzyszenie to wyraziło chęć współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto.Dzięki przychylności organizatorów Nocy Świętojańskiej w kolejnej miejscowości Gminy Stare Miasto mogliśmy zorganizować akcję Masz Głos, Masz Wybór „Dostępni Radni”.

Do akcji włączyli się radni: Grzegorz Obroślak, Konstanty Budner, Karol Szafran i Juliusz Krzyżak, którzy rozdawali broszury „Twoja Karta Praw Mieszkańca” i byli dostępni dla mieszkańców.

Święto w Liścu Wielkim rozpoczęło się na boisku szkolnym, a następnie przeniosło na pobliski staw, gdzie były puszczane wianki na wodę. Cała uroczystość przebiegała w miłej atmosferze.

Pozdrawiamy

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto.