Pomiń menu

Gmina informuje o naszym zadaniu i obecnie prowadzonej diagnozie społecznej.

Na stronie gminnej pojawiła się informacja o naszym przystąpieniu do akcji.

Oprócz tego jest fotorelacja z prowadzonej przez nas diagnozy społecznej. Na zdjęciach są mieszkańcy jak i pracownicy gminy. Na naszym facebooku umieściliśmy link do strony gminnej. Cały czas prowadzimy badanie społeczne wybranego miejsca. Młodzieżowa Rada Gminy.

http://www.pluznica.pl/11-aktualnosci/aktualnosci-2012/202-masz-glos-masz-wybor