Pomiń menu

Gmina Stare Miasto o akcji Masz Głos, Masz Wybór

O przeprowadzonej akcji Masz Głos, Masz Wybór w gminie Stare Miasto można przeczytać na stronie www.stare-miasto.pl

Na tej samej stronie w biuletynie informacji publicznej w zakładce skład Rady Gminy znajdziemy ujednolicone,łatwe do zapamiętania adresy e-meil do radnych.

Wszystkich pozdrawiamy i życzymy owocnej współpracy z samorządowcami

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto