Pomiń menu

I Świętochłowicki Piknik Organizacji Pozarządowych

Za nami I Piknik Organizacji Pozarządowych w Świętochłowicach! Dopisała pogoda i frekwencja. Przedstawiciele blisko trzydziestu organizacji zaprezentowali mieszkańcom swoje osiągnięcia oraz plany na przyszłość. Całość uświetnił bogaty program artystyczny.

W programie Pikniku znalazła się również konferencja pt. „Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. W czasie dyskusji wymieniono opinie na temat sposobów poprawy warunków finansowania III sektora ze środków publicznych.

Warto zaznaczyć, iż nasza organizacja wraz z partnerami społecznymi skupionymi wokół Forum Organizacji Pozarządowych wnioskowała do Prezydenta Miasta o utworzenie Miasteczka NGO w naszym mieście już w grudniu ubiegłego roku. Dziś dzięki otwartości władz miasta miasteczko stanęło na terenie przyległym do MDK. Jest to przykład dobrej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy na: www.wspolneswietochlowice.pl