Pomiń menu

Informacja o akcji „Masz głos – masz wybór”i „Karta Praw Mieszkańca” na stronie Gminy!

Na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Zielona została zamieszczona informacja o naszych działaniach w akcji Masz Głos, Masz Wybór. Znalazła się tam również Karta Praw Mieszkańca.

Musimy zaznaczyć, że współpraca z władzami przebiega wręcz wzorcowo! Można również obejrzeć zdjęcia połączonych imprez: Festynu, Dnia Samorządności i sondażu zadania Wspólna Przestrzeń.http://www.dabrowazielona.pl/PL/index/wiecej/387.html