Pomiń menu

Masz Głos na Sesji Rady Miasta Zamość!

Jest absolutorium dla wykonania budżetu Zamościa za rok 2011. Radni większością głosów dobrze ocenili finansowe poczynania prezydenta Marcina Zamoyskiego. W Sesji Rady Miasta Zamość uczestniczyła prezes naszego stowarzyszenia - Barbara Kolbus.

– Pomimo, iż głównym tematem dzisiejszej Sesji Rady Miasta Zamość było udzielenie Prezydentowi Miasta Marcinowi Zamoyskiemu absolutorium, podczas sesji przewinął się również wątek akcji masz głos, masz wybór!, zadania NaprawmyTo! oraz organizacji Święta Samorządu Lokalnego – relacjonuje pani prezes.

Pan Ireneusz Godzisz Wiceprzeowdniczący Rady Miejskiej w Zamościu odczytał wszystkim zgromadzonym skierowane przez panią prezes pismo do pana Przewodniczącego Matwiejczuka oraz wszystkich radnych, a zapraszające ich do udziału w organizacji Święta Samorządu Lokalnego. Pismo informowało zgromadzonych zarówno radnych, przewodniczących osiedli, dyrektorów wydziałów oraz mieszkańców i media o głównych założeniach akcji, której inicjatorem jest Fundacja Batorego oraz Szkoła Liderów. Zachęcało radnych do współpracy zarówno z władzami miasta, jak i stowarzyszeniem w omawianych obszarach. Kopie pisma otrzymał każdy z radnych miejskich.

Dodatkowo po sesji radny Rafał Zwolak zadeklarował pełną pomoc w organizacji event’u, a także podczas prowadzenia akcji Masz Głos, Masz Wybór na terenie miasta Zamość.