Pomiń menu

Masz Głos z funduszem sołeckim na pikniku w Ostrówku Kolonii.

W minioną niedzielę tj. 03.06.2012 r. na Rodzinnym Pikniku w Ostrówku Kolonii promowaliśmy akcję Masz Głos, Masz Wybór.

Pani sołtys rozdawała zainteresowanym Karty Praw Mieszkańca wraz z długopisami promującymi akcję. Mieszkańcy byli bardzo zainteresowani, zadawali wiele pytań na które pani sołtys i koordynator akcji starał się odpowiedzieć. Pytania dotyczyły głównie funduszu sołeckiego i wszelkich pomysłów na jego wykorzystanie, ale nie tylko.
Zauważyliśmy, że palącym problemem jest zorganizowanie szkolenia dla sołtysów gminy Ostrówek i członków Rady Sołeckiej aby mieszkańcy mieli rzeczywisty wpływ na efektywne wykorzystanie funduszu, a także by podnieśli swoje umiejętności w tym kierunku, poznali dobre praktyki w innych gminach.
Planujemy w najbliższym czasie zorganizowanie takiego szkolenia przez Stowarzyszenie Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich.
Będziemy na bieżąco informować o postępach w naszej akcji.