Pomiń menu

Mówić jednym głosem

W dniu 6 czerwca br. Prezes Fundacji "Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów" Ryszard Nowak gościł na naradzie kierownictwa Gminy Korfantów.

W trakcie spotkania z naczelnikami wydziałów oraz szefami jednostek organizacyjnych gminy mówił na temat: „Masz Głos, Masz Wybór -po co?”. Podziękował również Dyrektorowi Szkoły Podstawowej dr. Markowi Misztalowi za wspólny udział w akcji „Posprzątaj po swoim psie”.

Wystąpienie wywołało dyskusję. Dyrektor Janusz Wójcik (Radny Powiatowy) zwrócił uwagę, że wiele spraw przedstawionych przez  mówcę jest przez niego realizowana. Dlatego nie widzi potrzeby ich powielania. Jednak otwarty jest na wszystkie inicjatywy, które dobrze będą służyły wspólnemu dobru. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adam Zioło zwrócił uwagę, że również jego wydział przyczynił się do akcji „Posprzątaj po swoim psie”. Chodzi o to byśmy w działaniu byli partnerami i wzajemnie się szanowali. O potrzebie współdziałania mówił również Burmistrz Zdzisław Martyna. Pochwalił się otrzymanym od Prezesa R.Nowaka „Poradnikiem modelowej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Jego zdaniem musimy wzajemnie odnosić się do siebie po partnersku. Zwrócił uwagę, że czasami odnosi wrażenie, jakby polityka Rady Miejskiej była kreowana z „tylnego siedzenia” Zdarzały się niedozwolone naciski na radnych i niewybredne telefony np. z Rumunii. Wyraził przekonanie, że pewnie miała w tym udział również Fundacja „Przyszłość i Rozwój”. Wyraził jednak przekonanie, że możemy nawiązać współpracę i razem nakreślimy jej ramy w pisemnym porozumieniu!

.Na koniec Ryszard Nowak odniósł się do poruszonych problemów. Powiedział, że nie ma ambicji politycznych, zapewnił, że sprawy o których mówił Burmistrz  nie dotyczą jego fundacji. Zdaniem R. Nowaka obie strony mówią o tych samych problemach, ale różnym językiem. Chodzi o to, by doprowadzić do tego byśmy mówili jednym głosem.