Pomiń menu

Naprawmy To w Starachowicach

Starachowice wystartowały z zadaniem Naprawmy To!

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia „JES – Jakość Energia Starachowice” Maciej Myszka i Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień spotkali się ze zgromadzonymi dziennikarzami, aby opowiedzieć o współpracy i zaprezentować narzędzie.

– Pro­jekt ten ma same za­lety. Cel? Ma być sku­tecz­niej, szyb­ciej i le­piej, bo Sta­ra­cho­wice to na­prawdę super Sa­mo­rząd — po­wie­dział pod­czas spo­tkania Syl­we­ster Kwiecień.

Serdecznie zapraszamy!