Pomiń menu

Po spotkaniu

"PODOLSZYCE - tu jest miejsce na..." - w ramach rozpoczętej akcji odbyliśmy spotkanie z Pełnomocnikiem do spraw organizacji pozarządowych oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Poinformowaliśmy o naszych celach. Teraz czas na kolejny krok – 29 czerwca rozpoczynamy badanie potrzeb mieszkańców.