Pomiń menu

RJP Radni Jeszcze Pomocni :-)

Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem w miesiącu czerwcu odbyły się dyżury radnych:

Magdalena Wieczorek – 4 czerwca, Filia nr 32
Witold Witkowicz – 6 czerwca, Filia nr 11, ul. Grazyńskiego47
Piotr Pietrasz – 28 czerwca, Filia nr 23, ul. Paderewskiego 65

W dniach 19 i 26 czerwca 2012 r. w Filii 6, ul. Bytomska 8A odbyły się dyżury Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, a w dniu 25 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 – VI Sesja Rady z udziałem radnego Marka Szczerbowskiego.
Rada rozpatrywała projekt uchwały nr VI/23/2012 dotyczącej propozycji RJP do budżetu Miasta Katowice na rok 2013. Dotyczyły one :
1.Kompleksowego zagospodarowanie Placu im. W. Fajkisa i utworzenia w tym miejscu wspólnej przestrzeni dla mieszkańców dzielnicy.
2. Rewitalizacji Kolonii Alfreda i Fryderyka oraz zagospodarowanie Lasku Alfreda.
3. Zagospodarowania terenów w okolicy cmentarza przy ul. Słonecznej.
4. Remontu i przebudowy dróg oraz zmianę umiejscowienia przystanków komunikacji miejskiej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa.
5. Budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie dzielnicy.
6. Sporządzenia programu aktywności lokalnej
http://www.facebook.com/welnowiec

W miesiącu czerwcu Urząd Miasta Katowice zaprosił Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji Klientów i Partnerów z usług świadczonych przez UM Katowice. Ankieta ma na celu zweryfikować jakość usług Urzędu Miasta oraz obiektywnie określić kierunki niezbędnych zmian. Tym samym zapraszamy Mieszkańców Miasta Katowice do wzięcia udziału w badaniu pod poniższym linkiem: http://www.diagnozaorganizacji.pl/katowice