Pomiń menu

Rozpoczynamy działania w kierunku utworzenia budżetu partycypacyjnego

W ramach tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór nasza Fundacja realizuje zadanie Dostępni radni. W ubiegłym roku wprowadziliśmy narzędzia komunikacji ułatwiające kontakt z radnymi. Jednak naszym zdaniem "dostępność" radnych, to nie tylko komunikacja, ale również współpraca z mieszkańcami dla dobra miasta czy dzielnicy.

Dlatego rozpoczęliśmy działania w kierunku utworzenia w Świętochłowicach budżetu partycypacyjnego, który umożliwi mieszkańcom współdecydowanie o małych inwestycjach (w kwocie 50tyś. złotych) w ich najbliższym otoczeniu. Ruszyły informacje medialne oraz akcja zbierania podpisów pod poparciem dla projektu uchwały, która przyjęta przez Radę Miasta wprowadzi to narzędzie w życie.

Zalety budżetu partycypacyjnego omawialiśmy podczas spotkań z radnymi, które realizowaliśmy w maju b.r. Zarówno mieszkańcy, jak i zaproszeni przez nas radni pozytywnie ocenili możliwości aktywizacji, jakie daje to narzędzie. Mamy nadzieję, że pozostali radni również przychylą się do tego pomysłu i zostanie on przyjęty do realizacji na jednej z najbliższych sesji RM.

Informacja prasowa ws. budżetu partycypacyjnego w Dzienniku Zachodnim.