Pomiń menu

Spotkanie w Gniewkowie na temat praw obywateli i obywatelek

Spotkanie odbyło się 19 czerwca b.r. w Gniewkowie. Zorganizowali je Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „PROGRES” z Gniewkowa. Spotkanie poprowadzili Dariusz Kraszewski i Karol Mojkowski (obaj SLLGO).

Spotkanie było otwarte dla wszystkich osób, które interesują się swoją okolicą i chcą działać na rzecz jej dobra.

Porozmawialiśmy o tym,

  • czym są działania strażnicze, jak można je prowadzić na poziomie lokalnym i jakie korzyści mogą przynieść lokalnej społeczności,
  • jaką rolę w społecznej kontroli władz odgrywa prawo obywateli do uzyskiwania informacji dotyczącej działań władz,
  • jak powinien wyglądać proces konsultacji społecznych,
  • czy mieszkańcy mogą mieć wpływ na wygląd budżetu miasta.

Spotkanie było okazją do opowiedzenia przez uczestników o tym, z czego są zadowoleni, a co ich martwi w ich otoczeniu i do wspólnego zastanowienia się, czy działania strażnicze mogą poprawić tę sytuację.