Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z monitorowania Funduszu Korkowego w Mieście Zielonka

Fundacja Kolos zamieszcza sprawozdanie cząstkowe z przeprowadzonego monitoringu Funduszu Korkowego w Mieście Zielonka. W ramach zadania udało nam się zrealizować wszystkie cele które była założone w harmonogramie zadania, pozostało nam umieszczenie wszystkich informacji w narzędziu internetowym.

W ramach przeprowadzonych rozmów zarówno z Burmistrzem Miasta i Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustaliśmy że wspólnie zorganizujemy spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat zadań jakie realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

     Sprawozdanie cząstkowe (do 30 czerwca 2012) z zadania:

„Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie”

                                 w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

 

  1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail):

Bartłomiej Domagała  [email protected]

  1. Nazwa i dane teleadresowe organizacji:

Fundacja Kolos ul. Rolna 195 02-729 Warszawa
www.kolos.org.pl

  1. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 05-220 Zielonka

www.zielonka.pl

  1. Data przesłania sprawozdania: 28.06.2012 r.

  1. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu   do akcji :

Fundacja Kolos do monitoringu Funduszu Korkowego w Mieście Zielonka przystąpiła zaraz po zakończeniu szkoleniu prowadzonego przez Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Pierwszym korkiem było poinformowanie Pana Burmistrza Miasta Zielonki że nasz organizacja przystąpiła do akcji Masz Głos, Masz Wybór w ramach której monitorować będzie  realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach akcji do tej pory pozyskaliśmy następujące dokumenty:

1)     Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na lata 2010,2011 i 2012 r. – dokument pozyskałem z Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Zielonka.

2)     Sprawozdania dotyczące realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani za lata 2010 i 2011 –  dokument pozyskałem z Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Zielonka.

3)     Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zielonka na lata 2008-2020 r. – dokument pozyskałem z Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Zielonka

4)     Informację pisemną dotyczącą zasad przyznawania koncesji na sprzedaż alkoholu w Mieście Zielonka – Pismo Pani Sekretarz Miasta Zielonki z dnia 4.06.2012 r.

5)     Informację NIK  z dnia 28.05.2012 r. na temat że w latach 2010 i 2011 nie była przeprowadzona kontrola Urzędu Miasta Zielonka wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Przeciw Działania Alkoholizmowi.

6)     W dniu 4.06.2012 r. otrzymałem Informację od RIO Warszawa – Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przeprowadziła kontrolę kompleksową w Mieście Zielonka w terminie 28 września – 30 grudnia 2010 r. Kontrolą objęto rok 2009. W trakcie czynności kontrolnych badano m.in. wydatkowanie środków przeznaczonych na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi, otrzymałem również wyciąg z protokołu.

7)     W dniu 6.06.2012 r. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymałem ankiety G1 za lata 2009,2010 i 2011.

8)     W dniu 11.06.2012 roku przeprowadziłem wywiad z Burmistrzem Miasta Zielonka Grzegorzem  Dudzikiem na temat funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w jaki sposób jest realizowany Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wywiad trwał około 1 h.

9)     W dniu 13.06.2012 przeprowadziłem wywiad z Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią Jadwigą Gackowską, rozmowa dotyczyła w jaki sposób jest tworzony Miejski Program, jakie zadania realizuje Komisja – wywiad trwał około 1 h.

10)  Zarządzenie Burmistrza powołujące członków MKRPA –   dokument pozyskałem z Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Zielonka.

11)  Obserwacja szkoleń profilaktycznych uczniów szkół podstawowych finansowanych z Funduszu Korkowego.

Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Za największe osiągnięcie w ramach akcji uważam że w szybki sposób pozyskałem dość dużo przydatnych dokumentów dzięki czemu mogłem wymienić swoje poglądy podczas przeprowadzonych wywiadów

Uwagi, dodatkowe informacje:

Brak Uwag

(Np. czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego