Pomiń menu

sprawozdanie Kołczygłowy

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni

1. Nazwa organizacji:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 1 77-140 Kołczygłowy

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 29.06.2012 r.

3. Telefon kontaktowy: 59 821 35 23

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Zofia Franc tel. 600 656 142 [email protected]
Anna Osińska tel. 725 275 807 [email protected]

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Kołczygłowy, miejscowość – Kołczygłowy

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
Urząd Gminy w Kołczygłowy; Biblioteka Publiczna; Zespół Szkół w Kołczygłowach; Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji :
• Udział w szkoleniu 20 – 22.04.2012
• Wysłanie umowy dotacyjnej i kosztorysu – 25.05.2012
• rozwieszenie plakatów informujących o akcji – 25.05.2012
• rozdawanie „kart praw człowieka” – 28 i 30.05.2012
• spotkanie mieszkańców z Radnymi – sala GOK – 05.06.2012
• wysyłanie oficjalnych zaproszeń na Dni Kołczygłów – 06.06.2012
• przygotowanie koszulek dla Radnych – zakup i wykonanie nadruku – 06.06.2012
• wykonanie baneru akcji – 14.06.2012
• dyżury radnych w specjalnym namiocie podczas „Dni Kolczyglów” – 16-17.06.2012

8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):
Ok. 20 osób

9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
Wójt – Wacław Kozlowski; Wice wójt – Teresa Oreńczak; radni Gminy(15)

10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.
1.spotkanie mieszkańców z Radnymi w związku ze Świętem Samorządu Lokalnego – sala GOK – 05.06.2012 – organizator – GOK; 14 mieszkańców
2. dyżury radnych podczas „Dni Kołczygłów” – 16 -17.06.2012 – boisko gminne w Kołczygłowach; organizator – GOK; ok.30 mieszkańców

11. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?
Tak. W dniu 05.06.2012 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach odbyło się spotkanie Radnych z mieszkańcami związane właśnie ze Świętem Samorządu Lokalnego podczas którego radni przedstawili o co chodzi w naszej akcji i zagwarantowali swoją dostępność dla wszystkich. Każdy uczestnik spotkania otrzymał „Kartę Praw Mieszkańca” i długopis.

12. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Za największe osiągniecie w dotychczasowej realizacji zadania uważamy przekonanie samych radnych do uczestnictwa w akcji.

13. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

14. Uwagi, dodatkowe informacje: –