Pomiń menu

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto w akcji Masz Głos Masz Wybór „Dostępni Radni” teraz w Liścu Małym.

W dniu 04.06.2012 roku panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto zorganizowały spotkanie mieszkańców gminy wraz z radnymi w świetlicy wiejskiej w sołectwie Lisiec Mały. Na spotkanie przybyli radni: Iwona Bańdosz, Barbara Bocian i Paweł Gradecki.

W miłej atmosferze przy wspólnym stole, kawie oraz ciastku mieszkańcy  mieli możliwość zapoznać się ze swoimi prawami oraz przedyskutować jak podjąć jeszcze lepszą współpracę pomiędzy władzami gminy, radnymi a mieszkańcami. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali broszury „Twoja Karta Praw Mieszkańca”.

Przybyłym na spotkanie dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto.