Pomiń menu

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto w akcji Masz Głos, Masz Wybór „Dostępni Radni”.

W dniu 03.06.2012 roku podczas jubileuszowych X Dni Staromiejskich panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto przy gminnym namiocie przygotowały tablice, na których umieściły informacje ogólne Twoja Karta Praw Mieszkańca oraz szczegółowe dotyczące mieszkańców Gminy Stare Miasto.

Tu można było wyczytać kto jest wójtem gminy, skład rady Gminy oraz w jaki sposób można się z wójtem oraz Radą Gminy kontaktować. Znajdowały się również informacje kiedy odbywają się sesje Rady Gminy oraz Komisje przedsesyjne.

Członkinie stowarzyszenia wręczyły Radnym koszulki z herbem Starego Miasta i napisem „Jestem radną”, „Jestem radnym”. Radni chętnie przyłączyli się do akcji. Założyli koszulki i w nowych strojach udali się w tłum mieszkańców rozdając im broszury informacyjne „Twoja Karta Praw Mieszkańca”.

Akcję udało się zorganizować dzięki współpracy z panem Wójtem Ryszardem Nawrockim, pracownikami Urzędu Gminy oraz z radnymi. Do akcji przyłączyli się radni Iwona Bańdosz, Halina Turajska, Ireneusz Ćwiek, Ireneusz Hajdasz, Piotr Kościelski, Juliusz Krzyżak, Mirosław Sawicki, Mirosław Stasiak, Konstanty Budner.

Wszystkim pięknie dziękujemy i zapraszamy na kolejne akcje

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto.