Pomiń menu

Stowarzyszenie z Bzinicy w Akcji Masz Głos Masz Wybór

Wybraliśmy zadanie Wspólna przestrzeń, ponieważ już wcześniej myśleliśmy o zagospodarowaniu boiska sportowego, którego przestrzeń została wybrana na zebraniu wiejskim w sierpniu 2011 roku, by mieszkańcy naszych wiosek mieli swój zakątek do odpoczynku, wspólnych spotkań przy ognisku, czy miejsca zabaw dla dzieci.

Podczas wcześniejszych rozmów Sołtysa z samorządem został podjęty temat rozpatrzenia wniosku umowy użyczenia wybranej przez Stowarzyszenie przestrzeni, ponieważ teren ten jest własnością gminy. Złożyliśmy wniosek o umowę użyczenia wybranej przestrzeni w marcu tego roku. Gmina rozpatrzyła nasz wniosek poztywnie a także wyraziła chęć współpracy z stowarzyszeniem w wybranym zadaniu. Mamy zaplanowane spotkanie z samorządowcami z naszej gminy na 19 czerwca godz 16 w Dobrodzieniu . W sali Kameralnej Domu Kultury spotkamy się z radnymi naszej Gminy – na plakacie informacyjnym zaprosiliśmy mieszkańców gminy do wspólnej rozmowy, zadawania pytań, dyskusji, propozycji na współpracę radny – mieszkaniec gminy. Z uzgodnieniem terminu spotkania z Panią Burmistrz oraz Przewodniczącym Rady nie było żadnych problemów, wspólna rozmowa na temat współpracy gminy  w zgłoszonej akcji stowarzyszenia zaowocowała ustaleniem dalszych pozytywnych działań w tym kierunku. Nawiązaliśmy kontakt z gazetą lokalną „Kulisy Powiatu”, która będzie na bieżąco informować na swoich łamach o postępach działań naszej Wspólnej Przestrzeni. Pierwszy artykuł ma się ukazać 21 czerwca. Zaplanowaliśmy też pierwszą wiejską debatę z mieszkańcami, która odbędzie się w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej, prowadzonej przez SRW Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka, 3 lipca o godz. 18. Powiadomimy mieszkańców o tym wydarzeniu drukując plakaty i zapraszając do jak najliczniejszego uczestnictwa w ważnej dla wsi sprawie. Jak będzie, o tym napiszemy po zaplanowanych spotkaniach. Pozdrawiamy wszystkich uczestników akcji Masz Głos Masz Wybór – Wspólna Przestrzeń.

Jolanta Kopyto oraz Norbert Przybyla