Pomiń menu

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka na dyżurze-Masz Głos, Masz Wybór, radni i nie tylko.

Przedstawiciel Stowarzyszenia zwykłego Forum Rdzawka Mateusz Wójtowicz, udał się 25 czerwca 2012 na dyżur Przewodniczącej Rady Miasta Rabka-Zdrój Pani Marii Karoliny Górnickiej-Orzeł w celu omówienia działań stowarzyszenia oraz  akcji Masz Głos, Masz Wybór prowadzonej od 2008 roku  na terenie gminy Rabka-Zdrój. (2008-2011 Grupa Nieformalna Forum Rdzawka. Od 2012 jako Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka)

Chcemy zrealizować 2 zadania: Dostępni Radni-chcemy  rozpoznać formy kontaktu radnych z mieszkańcami. Dostępne sesje Rady-chcemy doprowadzić do publikacji protokołów z Sesji Rady Miasta Rabka-Zdrój w Internecie   /na stronie  urzędu/ BIP Rabka-Zdrój.

Oprócz powyższych działań opracujemy i przekażemy wszystkim szkołom z naszej gminy pakiet materiałów o edukacji obywatelskiej we wrześniu 2012.

Podczas rozmowy przedstawiciel Forum przedstawił informacje na temat akcji i dowiedział się o formach komunikacji. Stałe dyżury radnych odbywały się, ale mieszkańcy  nie korzystali z nich.

Mamy dostępne następujące  formy kontaktu z radnymi:

1.Informacja w BIP Rabka –zakładka ‘’Dyżury Radnych’’

2.Skierowanie pisma do radnego/ej  na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Rabce-Zdrój

3.Przesłanie e-majla do radnego/ej na adres [email protected] w temacie podając do ,którego radnego/ej jest skierowana wiadomość.

4.Kontakt z radnym/ą na swoim terenie

5.Wobec niskiego zainteresowania stałymi dyżurami, można się umówić z radnym/ą w urzędzie przez sekretariat Rady Miasta Rabka-Zdrój w godzinach przy Urzędu.

6.Konkt telefoniczny z radnym poprzez Sekretariat Rady Miasta.

7.Przesłać pismo poprzez platformę E-Paup  za pomocą formularza Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

8.Pani Przewodnicząca Rady Miasta jest dostępna oprócz dyżuru ,praktycznie cały czas w czasie pracy urzędu.

Oprócz tego:

– Wobec niskiego zainteresowania stałymi dyżurami w przypadku radnych powiatowych można się umówić na dyżur w urzędzie poprzez Sekretariat Rady Miasta Rabka-Zdrój

-Informacje o komisjach Rady Miasta można uzyskać w urzędzie.

-Podczas Sesji Rady Miasta mieszkańcy w punkcie Wolne Wnioski po wcześniejszym poinformowaniu, mogą zgłosić swoje wnioski, skargi, propozycje.

-W przypadku osiedli mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski do Zarządu Osiedla i do Komitetu Osiedla.

-W sołectwach można zgłaszać do Rady Sołeckiej, Sołtysa i Radnego z danego terenu.

-Kwestie związane z inwestycjami na danych terenach są uchwalane na Zebraniach Wiejskich oraz Zebraniach Osiedlowych.

-Wiele informacji jest zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Rabka-Zdrój pozostałe informacje można uzyskać w ramach Dostępu do Informacji Publicznej.

W przypadku zadania Dostępne Sesje, Forum Rdzawka poprosiło o poruszenie kwestii możliwości  publikacji protokółów z sesji w Internecie na XXIV Sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, która odbyła się 26 czerwca 2012r. 

W Urzędzie Miasta jest rozważany pomysł transmisji Sesji Rady Miasta on-line.

Wobec powyższych faktów Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka  skupi się na promowaniu powyższych form kontaktu oraz będzie zachęcać mieszkańców do kontaktu ze swoimi Radnymi.

Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka  dziękuje Pani Przewodniczącej za udzielenie obszernych informacji na temat form kontaktu radnych z mieszkańcami i innych interesujących  nas kwestii w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór.

Więcej informacji na :

http://www.fordza.cba.pl/masz-gos-masz-wybor-2012