Pomiń menu

W gminie Lwówek działo się

W ostatnich dwóch tygodniach wysłano do Radnych oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informację wraz z zaproszeniem do akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Jako środek przekazu wykorzystano tradycyjną formę pisma oraz tę samą informację przesłano na skrzynki mailowe radnych. Połowa maili została odrzucona z powodu przepełnienia skrzynki. Spośród 7 udanych przekazów, mimo prośby potwierdzenia otrzymania, tylko 3 radnych potwierdziło przeczytanie.  Nie była to pierwsza próba komunikowania się z radnymi tą drogą. Efek zawsze taki sam. Imienne adresy mailowe powstały na wniosek radnych obecnej kadencji. Jednak, jak wskazuje praktyka „dobrymi chęciami piekło wybrukowane”.

Następnym krokiem było przekazanie informacji prasowej pt. „Lwówek ma głos”. Artykuł ukazał się na stronie zaprzyjaźnionego lokalnego portalu  Wirtualny Lwówek. Oczekujemy na publikację na stronie urzędu.

Pod patronatem akcji powstała relacja z ostatniej, burzliwej sesji Rady Miejskiej zamieszczona na stronach Wirtualnego Lwówka. Artykuł cieszy się sporą popularnością.

Zainteresowanie działaniami w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór wyraził Burmistrz MiG Lwówek Piotr Długosz. Radni milczą.

Najbliższy okres to czas festynów i spotkań  mieszkańców, dlatego zaplanowano by w trakcie tych imprez przeprowadzać ankietowanie.