Pomiń menu

Wywiad z Burmistrzem Zielonki

W dniu 11.06.2012 roku Fundacja Kolos przeprowadziła wywiad z Burmistrzem Miasta Zielonki Panem Grzegorzem Dudzikiem, podczas wywiadu dowiedzieliśmy ciekawych informacji o funkcjonowaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych, o realizacji założonych celów w miejskim programie rozwiązywania problemów alkoholowym.

Przygotowujemy się do kolejnego wywiadu z Przewodniczącą Miejskiej Komisji, od niej będziemy chcieli się do wiedzieć w jaki sposób jest tworzony Miejski Program. Wielkimi krokami zbliżamy się do napisania krótkiego sprawozdania z już pozyskanych informacji, z których wynika że wydatkowanie funduszy korkowego w naszym mieście jest naprawdę dobrze przemyślane.