Pomiń menu

Zawsze i Dla Każdego Dostępni Radni :)

Do tej pory nasza biblioteka:

1) prowadziła systematyczne spotkania z radnymi, aby przeprowadzać z nimi wywiady. Wszystkie wywiady zamieszczane są w gazecie lokalnej :”Panorama Łaska” oraz na stronie internetowej gminy Sędziejowice ( www.gminasedziejowice.eu). linki: http://gminasedziejowice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=310%3Anasi-radni-daniel-angerman&catid=34%3Aaktugmina&Itemid=1, http://gminasedziejowice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=322%3Anasi-radni-andrzej-jaboski&catid=34%3Aaktugmina&Itemid=1, http://gminasedziejowice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=246%3Anasi-radni-jarosaw-bartczak&catid=34%3Aaktugmina&Itemid=1  ( Galeria”Nasi Radni”  – jest wiele ich sylwetek);

2) w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór zapraszamy radnych do udziału w różnych  akcjach w naszej bibliotece. Jedną z nich był I RAJD ROWEROWY PO GMINIE SĘDZIEJOWICE, podczas którego to właśnie radni i sołtysi pełnili rolę profesjonalnie przygotowanych przewodników po gminie:  http://biblioteka.gminasedziejowice.eu/

3) w kampanii „Łódzkie Czyta” zapraszamy radnych do głośnego czytania bajeczek naszym dzieciom w przestrzeni publicznej ( przed biblioteką) – akcja cieszy się wielką sympatią; ( jest w trakcie ),

4)od czasu do czasu  fotografujemy obrady sesji Rady Gminy i zamieszczamy relację na stronie gminy: http://gminasedziejowice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=241%3Aprzynajmniej-150-lat&catid=34%3Aaktugmina&Itemid=1