Pomiń menu

Poznaliśmy preferencje mieszkańców.

Przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej w Dąbrowie Zielonej. Dotyczyłaj wytypowanego miejsca do zmian w naszej miejscowości.

Ankieta

„Wspólna przestrzeń”

tytuł zadania „Miejsce dla wszystkich”

 

W ankiecie wzięło udział 78 osób:

w przedziale wiekowym 14 lat – 25 lata  – 24 osoby  w tym 13 kobiet i 11 mężczyzn

w przedziale wiekowym 26 lat – 51 lat    – 38 osoby  w tym 17 kobiet i 21 mężczyzn

w przedziale wiekowym 52 lata – 77 lat  – 16 osoby  w tym  6 kobiet i 10 mężczyzn

 

Czy słyszała Pani/Pan o Akcji „Masz głos – masz wybór”?

Zdecydowana większość ankietowanych w tym zarówno kobiet i mężczyzn ( 53 osoby ) słyszała o akcji „Masz głos, Masz wybór”.

Nie słyszeli o akcji – 25 osób w grupach wiekowych :

14 – 25 – 4 osoby

26  -51 – 10 osób

52 – 77 – 11 osób

 

Czy podoba się Pani/Panu nazwa zadania realizowanego w Dąbrowie Zielonej – „Miejsce dla wszystkich”?

71 osób opowiedziało się za nazwą zadania „Miejsce dla wszystkich”, a 7  z najmłodszego przedziału wiekowego nie było zdecydowanych

 

Czy uważa Pani/Pan, że w Dąbrowie Zielonej jest wystarczająca oferta

na spędzanie wolnego czasu?

17 osób uważa, że tak

26 – 51 lat –  5 osób

52 – 77 lat – 12 osób

trudno powiedzieć – 2 osoby, a 59 osób uważa, że nie jest

 

Co Pani/Pana zdaniem powinno powstać by oferta spędzania wolnego czasu

była ciekawsza?

Miejsce do uprawiania sportu            –           38 osób

kino letnie                                          –           26 osób

miejsca spotkań                                  –           62 osoby

tereny zieleni                                      –           51 osób

siłownia                                              –             7 osób

 

Czy uważa Pani/Pan, że w najbliższej okolicy jest wystarczająco dużo miejsc, w których

ciekawie można spędzić czas wolny?

9 osób  w wieku 52 – 77 lat uważa, że jest wystarczająco dużo miejsc do spędzania wolnego czasu

56 osób twierdzi, że nie

13 nie wie (3 w wieku 52 – 77,  10 w wieku 26 – 51 )

 

Czy uważa Pani/Pan, że w Dąbrowie Zielonej, jest wystarczająco dużo wydarzeń kulturalnych?

28 osób na tak            (8 w wieku 14 – 25,  12 w wieku 26 -51,  8 w wieku 52 – 77 )

31 osób na nie            (14 w wieku 14 – 25,  14 w wieku 26 – 51,  3 w wieku 52 – 77 )

19 osób nie wiem       (2 w wieku 14 -25,  12 w wieku 26 -51,  5 w wieku 52 -77 )

 

W przypadku zagospodarowania tego terenu  co Pan/ Pani uważa za priorytet:

Ścieżki                                    24 osoby  (16 w wieku 14 – 25, 8 w wieku 26 – 51 )

Oświetlenie                20 osób    (11 w wieku 14 -25, 8 w wieku 26 – 51,  1 w wieku 52 – 77 )

Miejsca do siedzenia 63 osoby  (13 w wieku 14 – 25, 34 w wieku 26 – 51, 16 w wieku 52-77)

Miejsca spotkań          62 osoby  (12 w wieku 14 -25, 34 w wieku 26 – 51, 16 w wieku 52-77)

obiekty sportowe        5 osób                  (w wieku 14 – 25)

zieleń                          13 osób    (3 osoby w wieku 26 – 51, 10 osób w wieku 52 – 77 )

plac zabaw                  29 osoby  (1 w wieku 14 – 25, 23 w wieku 26 -51, 5  w wieku 52 – 77 )

wyd. kulturalne          17 osób    (13 w wieku 14 – 25, 4 w wieku 26 -51 )

toalety                        1 osoba    (w wieku 14 – 25)

 

Czy uważa Pani/Pan, że teren obok boiska  jest miejscem bezpiecznym?

Tak  – 15 osób ( 11 w wieku 14 – 25,  4 w wieku 26 – 51 )

Nie –  51 osób ( 13 w wieku 14 – 25, 31 w wieku 26 – 51, 7 w wieku 52 – 77 )

Nie mam zdania – 12 osób ( 3  w wieku 26 – 51, 9 w wieku 52 – 77)

 

Czy uważa Pan/Pani że teren obok boiska  mógłby być miejscem, w którym organizowane są koncerty, festyny i inne wydarzenia kulturalne?

Tak – 64 osoby

Nie – 9 osób  ( 7 w wieku 26 – 51, 2 w wieku 52 – 77 )

Nie wiem 5 osób ( 1 w wieku 26 – 51, 4 w wieku 52 – 77)

 

Czy uważa Pani/Pan, że teren obok boiska  mógłby stać się popularnym miejscem, w którym mieszkańcy spędzają wolny czas?

Tak – 71 osób

Nie – 5 osób   (4 w wieku 26-51, 1 w wieku 52 – 77 )

Nie wiem – 2 osoby ( 1w wieku 14 – 25, 1 w wieku 26 – 51 )

 

Czy Pani/Pan chciałaby/chciałby aktywnie uczestniczyć w planie odnowy?

Tak – 34 osoby ( 15 w wieku 14 – 25, 14 w wieku 26 – 51, 6 w wieku 52 – 77 )

Nie – 28 osób ( 4 w wieku 14-26, 16 w wieku 26 – 51, 8 w wieku 52 -77)

Nie wiem 16 osób ( 5 w wieku 14 – 25, 9 w wieku 26 -51, 2 w wieku 52 – 77 )

 

Odpowiedzialni za ankietę i opracowanie:

Aleksandra Fuchs i Robert Witkowski