Pomiń menu

PUŁAWSCY RADNI DOSTĘPNI

Samorząd Miasta Puławy bierze udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór po raz drugi. W tym roku realizujemy zadanie Dostępni Radni w ramach nagrody Super Samorząd.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Puławy Zbigniewa Śliwińskiego puławscy radni pełnili dyżury i prowadzili konsultacje społeczne z mieszkańcami Puław w ramach obchodów Święta Samorządu Terytorialnego. Akcja pod hasłem Dostępni Radni prowadzona była w Puławach w czasie Dni Inwestycji Miejskich. Radni ubrani w oznakowane koszulki prowadzili dyżury w specjalnie przygotowanym do tego celu namiocie przez cały weekend. W piątek 25 maja 2012 r. mieszkańcy mogli spotkać się ze swoimi reprezentantami przy okazji bardzo ważnej dla miasta uroczystości – wręczenia Flagi Rady Europy, którą Puławy otrzymały za aktywną współpracę lokalnej społeczności z zagranicznymi partnerami.
Radni towarzyszyli ze swoimi dyżurami mieszkańcom także w sobotę – w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym podczas dni otwartych, a także na bulwarze nadwiślańskim. Powodzeniem cieszyły się również niedzielne konsultacje radnych na zmodernizowanym stadionie miejskim.

Najczęściej poruszanymi przez puławian zagadnieniami były te nam najbliższe, czyli poprawa sytuacji mieszkaniowej własnej rodziny, poprawa infrastruktury miejskiej, tworzenie nowych miejsc pracy, itp.
Dla najmłodszych mieszkańców, którzy zdecydowali się spotkać ze swoim radnym, przewidziano słodkie upominki.
W spotkaniach radnych z mieszkańcami aktywny udział wzięła Młodzieżowa Rada Miasta. Młodzi Radni uczestniczyli w rozmowach z puławianami ucząc się w praktyce trudnej sztuki demokracji.
W czasie akcji rozdawane były także Karty Praw Mieszkańca, specjalnie na ten cel wydrukowane ulotki informujące o dostępności radnych w Puławach oraz harmonogramy dyżurów.

Konsultacje radnych były także okazją do przeprowadzenia wśród mieszkańców Puław ankiety. Zapytaliśmy 165 mieszkańców Puław o to, czy według nich radni w Puławach są dla nich wystarczająco dostępni. 109 osób (66%) odpowiedziało, że tak, 20 mieszkańców udzieliło odpowiedzi negatywnej, a 36 odpowiedziało, że nie wie.
W ankiecie pytaliśmy także o pomysły i marzenia, jakie mają puławianie. Mieszkańcy mieli także za zadanie dokończyć myśl „Marzę o tym, by w Puławach …”. Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią (udzieloną aż 25 razy) było, żeby w Puławach było nadal tak pięknie i nic się nie zmieniało. Następnym życzeniem było więcej miejsc pracy w naszym mieście, szczególnie dla młodych ludzi oraz więcej ścieżek rowerowych. Pojawiały się także marzenia dotyczące placów zabaw na osiedlach, wybudowania teatru, plaży piaskowej nad Wisłą. Puławianie marzą także o elektrowni i orkiestrze dętej.
Wszystkie pomysły zostały przekazane Prezydentowi oraz Radzie Miasta Puławy.

Radni Rady Miasta Puławy oraz pracownicy samorządowi byli dostępni także dla najmłodszych. Przewodniczący Rady Miasta Puławy, pracownicy urzędu i radni Młodzieżowej Rady Miasta Puławy zorganizowali zabawy dla dzieci z okazji ich święta – Dnia Dziecka.
Turniej na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęła prezentacja sportowych możliwości puławskich radnych i urzędników, którzy rywalizowali w skokach na skakance i kręceniu hulahop. Ale to oczywiście najmłodsi byli w tych pokazach bezkonkurencyjni. Następnie dzieci pokonały dorosłych w przeciąganiu liny.
Dla wszystkich przygotowane zostały różnorodne konkurencje sportowe: rzut do kosza, rzut ringo, kręgle, unihokej, rzuty do celu. Można także było strzelić gola radnemu. Ta ostatnia konkurencja budziła najwięcej emocji. Każde z dzieci po udanym strzale mogło z dumą powiedzieć „Strzeliłem gola radnemu!”.
Wszyscy uczestnicy, a było ich ponad stu, zdobyli nagrody.
Dzieci także miały swoją ankietę – narysowały marzenia. Wśród nich znalazły się przede wszystkim domowe zwierzątka, przyszłe zawody, o których marzą dzieci (piłkarze, nauczyciele, piloci i projektantki mody).

Zorganizowanie tegorocznych spotkań z radnymi stało się powodem dokładnego przyjrzenia się praktycznej dostępności naszych radnych. Większość zapytanych mieszkańców twierdziła, że nie ma żadnego kłopotu ze spotkaniem się z radnymi. Można przyjść na dyżur i porozmawiać o swoich sprawach. Dyżury odbywają się w budynku Urzędu Miasta Puławy, ale także na terenie osiedli, z których radni pochodzą. Mieszkańcy mogą wziąć udział w posiedzeniu komisji czy też w sesji Rady Miasta. Zaproszenia i harmonogramy są dostępne na miejskiej stronie, na tablicach ogłoszeń. Informacji można także zasięgnąć telefonicznie. Puławscy radni mają ponadto od dawna ujednolicone adresy mailowe utworzone wg wzoru: [email protected].
Było jednak kilkadziesiąt ankietowanych osób, które twierdziły, że nie wiedzą czy radni są dostępni w Puławach oraz tacy, którzy uważali, że są niedostępni. Mamy nadzieję, że skoro te osoby mogły spotkać się z radnymi bezpośrednio w czasie tegorocznego święta samorządu, będą miały większą otwartość na poszukiwanie informacji o swoich radnych i o możliwości spotkania się z nimi. W aspekcie społecznej edukacji na temat radnych, rady i samorządu realizację zadania można uznać za udaną. A najmłodsi uczestnicy akcji, choć pewnie niedokładnie jeszcze wiedzą o co w tym samorządzie chodzi, będą wspominać kontakt z radnymi jako otwartymi, aktywnymi ludźmi, którzy interesują się ich sprawami.