Pomiń menu

Realizacja działań dla Wspólnej Przestrzeni Stowarzyszenia z Bzinicy

Witamy uczestników zadania Wspólna Przestrzeń by poinformować co udało się Nam zrealizować z zaplanowanych działań zagospodarowania boiska sportowego, które postanowiliśmy nazwać  "Moje miejsce wypoczynku" w Bzinicy Starej.

W dniu 19 czerwca odbyła się debata w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i  Sportu w której udział wzięła Pani Burmistrz Dobrodzienia, zastępca, radni  oraz mieszkańcy gminy. Spotkanie trwało dwie godziny więc pytań było sporo. Dotyczyły one różnych inwestycji m.in. zaplanowanego remontu drogi, budowy ścieżki rowerowej oraz innych inwestycji zaplanowanych w roku 2012 w gminie Dobrodzień.

Radni i przedstawiciele władz tłumaczyli też mieszkańcom zasady jakie obowiązują przy przetargach na inwestycje, o  obowiązujących gminę określonych  procedurach załatwiania spraw. Wspólnie doszliśmy do wniosku, iż podstawą dobrych relacji na linii samorząd – mieszkańcy jest komunikacja.

Wszyscy byli zgodni, że przepływ informacji pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami powinien być uczciwy i szybki. Radni wyrazili chęć powtórzenia tego typu spotkań.

Następnym krokiem do realizacji naszego zadania była pierwsza wiejska debata z mieszkańcami  wiosek tworzących nasze stowarzyszenie. Odbyła się 3 lipca w Sali Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez SRW Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka.  Przyciągnęła wielu mieszkańców, dla których ważne są wspólne inicjatywy dla społeczności lokalnej. Gościem była Pani Burmistrz Dobrodzienia.  Propozycji zagospodarowania terenu było wiele. Zaproponowaliśmy mieszkańcom spisanie ich na karteczkach, następnie pogrupowaliśmy tematycznie by następnie przegłosować jawnie większością głosów pomysł do realizacji. Mieszkańcy byli zgodni by na wybranej przestrzeni  powstało miejsce zabaw dla dzieci, mini ogród z miejscami do siedzenia, toaleta oraz nowe ogrodzenie terenu boiska. Wybraliśmy też grupę reprezentatywną spośród zebranych na debacie mieszkańców, która będzie pracować nad realizacją planu projektu naszego terenu, współpracą z gminą i planowaniem pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć.                           

Debata naszych sołectw miała na celu uświadomienie mieszkańcom możliwości  i sposobów ich wpływu na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Następne spotkanie odbędzie się we wrześniu. Wtedy przedstawimy mieszkańcom etapy realizacji pomysłów wybranych do zaprojektowania boiska sportowego. Stowarzyszenie oraz  OSP Bzinica  spisało  z urzędem Gminy  umowę użyczenia  boiska sportowego, by wspólnie realizować zaplanowane działania w zadaniu Wspólna przestrzeń.

Współpracujemy z gazetą lokalną Kulisy Powiatu, w której ukazały się artykuły z kolejnych działań przez nasze stowarzyszenie w realizacji zadania Wspólna Przestrzeń   akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników  zadania Wspólna Przestrzeń                                                   

Jolanta Kopyto  oraz  Norbert Przybyła

W załączeniu kilka zdjęć z naszych działań w Akcji Masz głos Masz Wybór.