Pomiń menu

Relacja z udziału w spotkaniach w Urzędzie Gminy Płużnica

Jesteśmy po dwudniowych spotkaniach w Urzędzie Gminy Płużnica. 6 i 7 lipca uczestniczyliśmy w uroczystości gminnej z okazji "10 lecia partnerstwa gmin Płużnica i Hagen". 6 lipca 2012 roku braliśmy udział w konferencji, w której uczestniczyli goście z Hagen, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, przedstawiciele stowarzyszeń, strażacy, rolnicy itp.

Podczas konferencji przedstawialiśmy naszą działalność i omawialiśmy zadania Młodzieżowej Rady. Goście z Niemiec byli bardzo zainteresowani działalnością MRG, zadawali wiele pytań głównie związanych z konsultacjami i obecnie realizowanym zadaniem związanym ze Wspólną przestrzenią. Chcieli wiedzieć co może i konsultuje młodzież i na ile ich działalność jest brana pod uwagę przez władze gminy. Drugiego dnia omawialiśmy nasze zadanie realizowane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, zaprezentowaliśmy nasze wyniki z przeprowadzonej diagnozy społecznej i omówiliśmy je. Przedstawiciele Niemiec dopytywali w jaki sposób przeprowadzaliśmy diagnozę, bardzo interesowało ich jak będzie przebiegać nasza dalsza praca nad zadaniem. Wójt Gminy Hagen p. Susane Puvogel zauważyła, że osoby wypowiadające się na temat plaży w Ostrowie chcieliby miejsce do gry w siatkówkę. Obiecała siatkę i piłkę do gry w siatkówkę po zakończonym działaniu, jak już powstanie plaża i wymarzone miejsce do gry.

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica