Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe – Dostępni Radni

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Miasto Obywatelskie Lubartów”

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 05.07.2012 r.

3. Telefon kontaktowy: 515-908-731

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Elżbieta Wąs Tel. 515-908-731, e-mail: [email protected]

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Lubartów, miasto Lubartów

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
Stowarzyszenie „Dla Ziemi” przy projekcie Obywatel 2.0, Udział w zespole eksperckim d.s. przeprowadzenia procesu ankietyzacji mieszkańców miasta Lubartowa mających czynne prawo wyborcze bezpośrednio było związane z różnicą stanowisk w przedmiocie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w lokalizacji ulic: Gazowej, Lipowej i Nowodworskiej, przy współpracy z Urzędem Miasta Lubartów. (http://lubartow.pl/?temat=101336).

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji :

a) Przeglądając stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubartów zwróciliśmy uwagę na to, że oświadczenia majątkowe niektórych radnych miejskich nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, co przejawia się brakiem wypełnienia niektórych pozycji formularza. Ponieważ jest to wymóg ustawowy, a instrukcja zawarta jest w stosownym Rozporządzeniu, postanowiliśmy zwrócić się z prośbą o uzupełnienie braków, traktując to, jako obowiązek organizacji, która zajmuje się sprawami publicznymi. Tym bardziej, że w tegorocznej edycji konkursu Super Samorząd 2012 organizowanego w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór zadanie wybrane przez nasze Stowarzyszenie nosi nazwę: Dostępni Radni.
Po wymianie korespondencji, którą udostępniamy do wglądu uczestnikom Akcji na stronie:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.283563651736774.65029.172184009541406&type=3
otrzymaliśmy do naszej wiadomości od Przewodniczącego Rady Miasta – Pana Antoniego Czopa, kopię pisma przesłaną radnemu, który uchylał się od umieszczenia informacji o swoim miejscu pracy. Poniżej linki do informacji w tej sprawie, które zamieściliśmy na miejskich portalach:
http://lubartow24.pl/informacje/lokalne/47411/czego_mozna_wymagac_od_radnego,_zeby_nie_poczul_sie_atakowany/

http://www.mmlubartow.pl/artykul/czego-mozna-wymagac-od-radnego-zeby-nie-poczul-sie-atakowany

b) Aktualnie jesteśmy na etapie zbierania 500 podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą, w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody kasztanowca, którego można obejrzeć tu:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=242351959191277&set=a.242351929191280.55568.172184009541406&type=1&theater

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.172693829490424.40749.172184009541406&type=3

c) Przedłożyliśmy w Biurze Rady Miasta pismo zawierające informacje o Akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz propozycję wspólnego uczestnictwa w konkursie o miano Super Samorząd 2012. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, chociaż radni, z którymi rozmawialiśmy, pozytywnie wyrażali się o tej inicjatywie.

8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.): ok.10 osób

9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane: Przewodniczący Rady Miasta – Antoni Czop.

10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.
W bieżącym roku nie organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami.

11. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?
Władze miasta nie podjęły się organizowania w tym roku święta z okazji dnia samorządu lokalnego.

12. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Za największy sukces poczytujemy sobie skuteczne działanie, które przyniesie efekty w postaci uzupełnienia oświadczeń majątkowych.

13. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5

14. Uwagi, dodatkowe informacje: