Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

1. Nazwa organizacji:Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej Wspólnota Puszczy

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego:01.07.2012 r.

3. Telefon kontaktowy:606994434

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):Bożena Szulc-Busińska [email protected]

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:Gmina Nowinka

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :Urząd Gminy, komisarz zastępujący Radę Gminy, kandydaci na radnych.

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji :
1. Z okazji Święta Samorządu, wspólnie z Urzędem Gminy , przy pełnej aprobacie i zaangażowaniu Pani Wójt, a także lokalnych szkół, odbyły się Dni Otwarte Gminy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. Uczestnicy, równie przejęci jak urzędnicy, mogli zwiedzić urząd, zadać każde pytanie, dowiedzieć się od pracownika gminy na czym polegają jego obowiązki. Wszyscy chętnie fotografowali się w fotelu Pani Wójt, ale także w masce przeciwgazowej u specjalisty OC. Dzieciaki sprawdzały swą wiedzę obywatelską w konkursach z nagrodami. Okazało się, że spotkanie było bardzo potrzebne, i to obu stronom, Pani Wójt lepiej poznała młodych mieszkańców gminy, a dla nich Urząd Gminy zdecydowanie lepiej się kojarzy, jako bardziej przystępny i przyjazny.
2. W trakcie Pikniku Rodzinnego, który w naszej gminie odbył się 10.06.2012 r. zorganizowaliśmy „Stoisko Samorządowe”. Przygotowaliśmy urnę, do której mieszkańcy mogli wrzucać karteczki z nazwiskami swoich kandydatów na radnych. Sporo mieszkańców skorzystało z tej możliwości. Na pewno niektóre sugestie mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę w czasie tworzenia list kandydatów. Na specjalnej tablicy każdy z mieszkańców mógł wpisać także cechę Idealnego Kandydata na Radnego-trzeba przyznać, że wymagania jakim powinien sprostać radny naszej gminy są naprawdę z „wyższej obywatelskiej półki”.Istotą pomysłu było wzbudzenie przekonania, że nad wyborem radnego trzeba się poważnie zastanowić.
3. W trakcie pikniku, Pani Wójt i członkowie Stowarzyszenia rozdawali mieszkańcom Kartę Praw Mieszkańca, a także rozmawiali na tematy pro obywatelskie i prospołeczne.
4. Pan Komisarz, zastępujący Radę Gminy, który bardzo chętnie przyjął zaproszenie na nasz piknik- przedstawił się mieszkańcom oraz zachęcił ich do rozmów i spotkań w ramach dyżuru w Urzędzie Gminy.

8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):
Pani Wójt, komisarz zastępujący Radę Gminy, urzędnicy gminni, nauczyciele, byli radni i ewentualni kandydaci, członkowie Stowarzyszenia, ok. 20 osób
9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:j.w

10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.
W pikniku uczestniczyło ok 500 mieszkańców.
11. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?
j.w

12. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Zainteresowanie mieszkańców sprawami gminy i chęć udziału w proponowanych grach społecznych.

13. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 [4] 5

14. Uwagi, dodatkowe informacje:W naszej gminie- Nowince nie ma aktualnie Rady Gminy, która została odwołana w referendum . Trwają procedury odwoławcze i nie wiemy kiedy odbędą się wybory. Sytuacja jest trudna, jednak staramy się podtrzymać zainteresowanie mieszkańców sprawami społecznymi i przyszłych radnych.