Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

 

 

 1. 1.       Nazwa organizacji:   Polski Związek Niewidomych koło nr 21 w Tomaszowie Maz.

 

 1. 2.       Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 
 2. 3.       Telefon kontaktowy:    609426415 
 3. 4.       Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):   Lucyna Góra , 609426415 [email protected]

 

 1. 5.       Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Tomaszów Maz.

 

 1. 6.       Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : Młodzieżowy Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta. 
 2. 7.       Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu   do akcji  :

Spotkanie w gronie partnerów i pracowników Centrum Dialogu Społecznego

Spotkanie partnerów i pracowników CDS z przewodniczącym Rady Miasta i Prezydentem

Spotkanie partnerów z radnymi Rady Miejskiej i Prezydentem

Założenie ujednoliconych adresów mailowych radnym

Założenie skrzynek radnym w gmachu Urzędu Miasta

Wstępne ustalenie  spotkań radnych z mieszkańcami w pomieszczeniach Centrum Dialogu Społecznego

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy partnerami zadania, radnymi i władzami Miasta Gminy.

 

 

 1. 8.       Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.):

Do tej pory zaangażowani zostali członkowie Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjnego w liczbie 20 osób, radni w liczbie 8 osób, pracownicy Centrum Dialogu i Wolontariatu oraz Wydziału Polityki Społeczne w liczbie 3 osób.

 1. 9.       Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane: Prezydent i V-ce Prezydent Miasta 
 2. 10.   W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania,  kto był organizatorem, ilu było mieszkańców…

           

 1. 11.   Święto Samorządu Terytorialnego – proszę podać, czy realizowali Państwo to działanie. Jeśli tak, to na jakich zasadach, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane, etc.:

Nie realizowaliśmy zadania. Materiały planujemy wykorzystać przy okazji ogólno miejskich imprez zaplanowanych w II półroczu.

 1. 12.   Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Założenie ujednoliconych adresów mailowych i dostosowanie skrzynek adresowych.

Ważne jest zaangażowanie Prezydenta i V-ce Prezydenta w akcję.

 

 1. 13.   Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-     brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

     

 

 1. 14.    Uwagi, dodatkowe informacje:

Większość działań w ramach zadania będzie realizowana już po okresie wakacyjno urlopowym.