Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

1. Nazwa organizacji:
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 30.06.2012 r.

3. Telefon kontaktowy: 691728206

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. E-mail): Beata Gozdal, tel. 691728206, e-mail: [email protected]

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: gmina Ostrówek, Ostrówek Kolonia

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : Współpracujemy z SP w Ostrówku, Gimnazjum w Ostrówku, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek „Wspólna Sprawa”, OSP w Ostrówku, Sołtysem wsi Ostrówek i Radą Sołecką, Radą Rodziców SP i Gimnazjum.

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji :
Obecnie jesteśmy na etapie wstępnych rozmów z Wójtem Gminy Ostrówek Krzysztofem Karczmarzem, który dzielnie wspiera nasze przedsięwzięcie. Radni gminy z którymi rozmawiałam ( w większości) wyrazili swoją chęć gotowości do współpracy.

8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.): Ok 30 osób

9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
Wójt Krzysztof Karczmarz, zastępca wójta Jerzy Bańkowski.

10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.
Piknik rodzinny, który odbył się 03.06.2012 r na terenie SP i Gimnazjum w Ostrówku połączyliśmy z rozpropagowaniem akcji Masz Głos, Masz Wybór a także Święta Samorządu Lokalnego. Organizatorem był gminny koordynator tej akcji Beata Gozdal.
Uczestniczyło ok. 100 osób.

11. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?
Wymieniony wcześniej piknik wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców, a prowadzone działania popularyzujące ŚSL – cieszą się dużą popularnością. Rozdawano Karty Praw mieszkańca i długopisy z akcji Masz Glos, Masz Wybór.

12. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Uważam, że największym sukcesem była szczera rozmowa z władzami naszej gminy, którzy w pełni popierają naszą akcję, służą pomocą i dobrym słowem.

13. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5

14. Uwagi, dodatkowe informacje:

W najbliższej przyszłości planujemy zrealizowanie szeregu działań:
– 01.07. 2012 r. na Festynie Rodzinnym będziemy przeprowadzać spotkania z radnymi poszczególnych wsi, to znakomita okazja by rozdawać Karty Praw Mieszkańca, materiały reklamujące akcję Masz Głos, Masz Wybór.
– 19.08.2012 r. na Gminnych Dożynkach wystawimy stoisko akcji, gdzie radni z naklejoną plakietką Jestem Radnym/ą będą odpowiadać na nurtujące problemy mieszkańców.
– Planujemy chat z wójtem dla mieszkańców i ujednolicenie adresów mailowych radnych.

Sprawozdanie cząstkowe (do 30 czerwca 2012) z zadania:
„Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego”
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail):
Beata Gozdal, nr tel. 691728206, e-mail [email protected]
2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji (opcjonalnie):
Rada Sołecka w Ostrówku Kolonii

3. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Ostrówek, Ostrówek Kolonia

4. Data przesłania sprawozdania: 30.06.2012 r.

5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji :

(np. – informowanie władz i mieszkańców o realizowaniu zadania – spotkanie, maile, telefony; – partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje); – zorganizowanie spotkania w ramach akcji: data spotkania/ jaki charakter miało spotkanie (panel, debata, szkolenie itp.)/ gdzie odbyło się spotkanie/ jak informowano o spotkaniu (plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie lokalnej itp.)/ kogo zaproszono na spotkanie/ kto wziął udział w spotkaniu (władze, urzędnicy, mieszkańcy itp.)/ ile osób wzięło udział w spotkaniu).
Gminna koordynator akcji wspólnie z Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrówku prowadziła rozmowy z Wójtem Gminy Ostrówek na temat działań związanych z akcją Masz Glos, Masz Wybór w roku 2012. Tegorocznymi partnerami jest OSP w Ostrówku, Rada Rodziców i Gimnazjum działająca w Ostrówku Kolonii.
Na Rodzinnym Pikniku w Ostrówku Kolonii dn. 03.06.2012 r. rozpropagowywano akcję Masz Głos, Masz Wybór. Pani Sołtys Beata Jeż rozdawała Karty Praw Mieszkańca. Zauważyliśmy wspólnie, że istnieje potrzeba doinformowania mieszkańców naszej gminy o Funduszu Sołeckim. Postanowiliśmy wykorzystać możliwość, jaką stworzyła nam akcja Masz Glos, Masz Wybór i Stowarzyszenie Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich przeprowadziło spotkanie z sołtysami i radami sołeckimi naszej gminy. Spotkanie to odbyło się 14.06.2012 r. w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku. Miłą niespodzianką była dla nas liczna frekwencja ( łącznie 39 osób). W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Ostrówek Krzysztof Karczmarz, Pani Skarbnik UG Danuta Ciechańska oraz sołtysi i członkowie rad sołeckich poszczególnych wsi gminy. Do wszystkich wysyłaliśmy pocztą zaproszenia imienne, a na stronie gminy umieszczono informację o spotkaniu.

Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Za największy sukces uważamy spotkanie przeprowadzone przez SLLGO. Zainteresowani sołtysi i członkowie rad poznali tajniki funkcjonowania fs, poznaliśmy niekonwencjonalne jego metody wykorzystania. Spotkanie było bardzo owocne i pouczające.