Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe.

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

 

1.       Nazwa organizacji:

SOŁECTWO ULASZEWO LUDWIKOWO GMINA STARA BIAŁA

 

2.       Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 29.06.2012

3.       Telefon kontaktowy: 502063643
4.       Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

Leszek Majczyna 503063643 [email protected]

5.       Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Stara Biała Sołectwo Ulaszewo Ludwikowo

6.       Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Wszystkie firmy znajdują się na naszej stornie internetowe

WWW.ulaszewoludwikowo.strefa.pl

7.       Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  :

II Piknik Rodzinny Majówka – promocja Akcji Masz Głos Masz Wybór
II Piknik Rodzinny Majówka – sonda wśród mieszkańców
Promocja Akcji w Internecie na naszym portalu i grupie dyskusyjne
Rozdawanie druków o prawach mieszkańca
Wysłanie pisma do Gminy z prośbą o wsparcie działań ramach akcji
XIV Sesja Rady Gminy – zapoznanie Radych z akcją i dyskusja nad zakresem zaangażowania władz w realizacji zadań.
Złożenie petycji o wyodrębnienie Funduszy Sołeckich w roku 2013
XIV Sesja Rady Gminy – poinformowanie władz gminy że od następnej sesji wszystko będzie rejestrowane na video
Rejestracja Sesji Rady Gminy na video
Rozmowa z Radnymi Powiatowymi o wsparciu akcji

 

  1. 8.       Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

Fizycznie w realizacji zadań nie pomaga mi nikt ( nie ma urlopu, chora rodzina, itp. Bez komentarza).

Ogólnie w realizacji inicjatyw sołeckich w ramach akcji około 15 osób z sołectwa

 

9.       Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:  


Radny Powiatowy Marcin Pi
otrowski

Radny Powiatowy Lech Dąbrowski

 Radny Powiatowy Marek Moderacki
Kilku sołtysów ale tylko w kuluarach aby wójt się nie dowiedział.

15.   W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

II Piknik Rodzinny Majówka – promocja Akcji Masz Głos Masz Wybór
Organizator Koralik Optyka, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Mazowsza, Sołtys Sołectwa Ulaszewo Ludwikow Organizowany w maju gościliśmy około 300 osób


II Piknik Rodzinny Majówka – sonda wśród mieszkańców Organizator Sołtys Ulaszewo Ludwikowo, w sondzie wzięło udział około 100 osób

II Integracyjnym Turniejem Piłki Nożnej  na obiekcie Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie,

była super pogoda i zacięta walka na boisku. Turniej zorganizowany w ramach II Pikniku Rodzinnego w Wyszynie

Organizator Koralik Optyka, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Mazowsza, Sołtys Sołectwa Ulaszewo Ludwikow Organizowany w maju gościliśmy około 150 osób

16.   Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

Święto Samorządu, plany były fajne, turnieje, spotkania. Skończyło się na tym że dziwnym zbiegiem okoliczności została zajęta remiza, i szkoła organizowała turniej o którym NIK wcześniej nie wiedział. Skończyło się na tym że porozdawałem Karty Praw Mieszkań łącznie z długopisami. Porozmawiałem chwilkę z mieszkańcami których zainteresowało co to jest Karta Praw Mieszkańca o której istnieniu nic nie wiedzieli.

17.   Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Największym sukcesem jest to że ludzie wiedzą o akcji , w zwykłej rozmowie są świadomi o czym mówią i jakie są założenia akcji. Radni powiatowi osobiście gratulują podjęcia akcji i deklarują chęć współpracy.

18.   Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-     brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

 19.    Uwagi, dodatkowe informacje:

Wszyscy mówili prawdę ŻE NIE BĘDZIE ŁATWO

XIV Sesja Rady Gminy w Gminie Stara Biała.
Zdjęcie które było przy tym sprawozdaniu z sesji odzwierciedla zaangażowania Radnych w dialog i współprace.
Akcja Masz Głos Masz Wybór i zadanie jakie wybrałem do realizacji w ramach akcji czyli:

Ujednolicenie adresów e-mail dla wszystkich Radnych i sołtysów
Umieszczenie skrzynek pocztowych w centralnych miejscach w swoich miejscowościach gdzie mieszkańcy mogą wrzucać swoje pytania i zgłaszać problemy.
Rejestracja Sesji Rady Gminy na video i udostępnianie w sieci
Grupy dyskusyjne dla Radych gdzie można zostawić pytanie i podyskutować o problemach
„TO NIC INNEGO JAK GÓWNIARSKIE ZACHOWANIE OSOBY KTÓRA CHCE TO WPROWADZIĆ „- tak to skomentowano

Największa burza powstała gdy zaproponowałem dyżury Radnych w swoich miejscowościach raz w miesiącu.
WTEDY SKWITOWANO ŻE CHYBA NIE ZASTANAWIAM SIĘ CO MÓWIĘ I NIECH MI SIĘ NIE WYDAJE ŻE JESTEM NAJMĄDRZEJSZY.

Ostrzegano mnie przed takimi reakcjami władz jeśli chce się wprowadzić nowe rozwiązania,
ALE POTRAKTOWANIE MNIE PUBLICZNIE JAK NIEDOUCZONEGO NIEMYŚLĄCEGO GÓWNIARZA- PRZEROSŁO TO MNIE
Skończyło się na tym że podziękowano mi za wypowiedź i zakończono sesje.