Pomiń menu

Włocławek – sprawozdanie cząstkowe akcji Masz Głos, Masz Wybór – Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek

 1. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 7 lipca 2012

 2. Telefon kontaktowy:  515 712 642
 3. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
  Mariusz Sieraczkiewicz
  515 712 642
  [email protected]

 1. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Gmina i Miasto Włocławek

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
  – Urząd Miasta Włocławek
  – Rada Miasta Włocławek
  – portale internetowe:
  www.MlodyWloclawek.pl, www.q4.pl,
  – politycy tacy jak: Senator Andrzej Person, posłowie i posłanki
  – radni powiatowi
  – Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych
  – Miejska Rada Pożytku Publicznego
 2. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji :
  – ogłoszenie kampanii „Pakt dla Włocławka” na polu współpracy z Urzędem Miasta i Radą Miasta Włocławek w aspekcie konstruowania nowej strategii dla Włocławka w latach 2012-2020 w ramach stworzenia Uchwały Rady Miasta Włocławek – współinicjatorami są Radni: Jan Stocki (Solidarna Polska), Krzysztof Kukucki (SLD), Jacek Jabłoński (Radny Powiatu Włocławskiego) i Maria Pierzchała – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  – monitoring wyborów dyrektorów placówek oświatowych we Włocławku;
  – udział w obradach Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Oświaty, a także Zdrowia
  – przy współpracy z Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych – rozpoczęcie cyklu spotkań z radnymi w aspekcie aktywizowania społeczności lokalnej poprzez angażowanie organizacji pozarządowych do współtworzenia działań aktywizacyjnych i kulturalno-sportowo-oświatowych;
  – promocja Bulwaru Sportu i Sztuki 2012;
  – aktywizacja radnych miejskich i wojewódzkich do wspierania wolontariatu – współpraca z Krystianem Łuczakiem – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Radnymi Rady Miasta Włocławek – Jarosławem Hupało – Przewodniczącym Komisji Edukacji, Elżbietą Rutkowską – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Krzysztofem Kukuckim – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Janem Stockim, Andrzejem Kaźmierczakiem, Joanną Borowiak, Moniką i Rajmundem Osińskimi oraz Stanisławem Wawrzonkoskim – Przewodniczący Rady Miasta Włocławek;
  – szeroka kampania na rzecz powołania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy współpracy z Jackiem Kuźniewiczem – Zastępcą Prezydenta Włocławka i Krzysztofem Kukuckim – Przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Włocławka;
  – sonda uliczna dotycząca powstania we Włocławku strefy ekonomicznej;
  – badanie – ranking „Który z włocławskich polityków najbardziej przyczynił się do rozwoju Włocławka” – 10 lipca 2012 roku debata 3 polityków, z udziałem mediów, którzy zdaniem internautów zwyciężyli w rankingu;
  – prowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej dotyczącej transparentności naboru do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – wynikło to z konfliktu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek a szkołami prywatnymi;
  – monitoring potrzeb organizacji pozarządowych w aspekcie funkcjonowania w przestrzeni publicznej i Urzędu Miasta we współpracy z Włocławskim Forum Organizacji Pozarządowych – przygotowanie cyklu szkoleń – wrzesień 2012
  – przygotowanie spotkań w ramach Bulwaru Obywatelskiego, gdzie Rada Miasta Włocławek i inne organizacje będą do dyspozycji mieszkańców Włocławka;
  – udział w konferencjach prasowych, spotkaniach, briefingach Radnych Rady Miasta Włocławek i publikacja materiałów na portalu informacyjnym www.MlodyWloclawek.pl;
  – uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek w dyskusji panelowej podczas debaty zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku, której tematem było stwierdzenie „Włocławek miastem społeczeństwa obywatelskiego”;
  – „Dlaczego nie chcą współpracować” – konferencja prasowa z udziałem Mariusza Sieraczkiewicza – Prezesa i Emilii Waszkiewicz – Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek. Tematem spotkania z mediami była kwestia wzajemnej współpracy, a także zachęcenie do sprawnej komunikacji pomiędzy włocławskimi parlamentarzystami i przedstawicielami samorządu lokalnego;
  – „Zatańczmy dla Lednicy” – przedsięwzięcie przed Katedrą włocławską, której celem było między innymi uczczenie 92. rocznicy urodzin błogosławionego Jana Pawła II, a także integracja włocławian w różnym wieku i z różnych środowisk. Na akcję zapraszali m.in. Radny Rady Miasta Włocławek – Jan Stocki, a także Radny Powiatu Włocławskiego – Jacek Jabłoński;
  – udział i relacje na Portalu www.MlodyWloclawek.pl z Sesji Rady Miasta;
  – „Toast za wolność” w 23. rocznicę wyborów czerwcowych – do udziału w przedsięwzięciu zachęcali zarówno członkowie Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek, jak i Młodego Włocławka, przedstawiciele tak zwanych „młodzieżówek” oraz Radni Powiatu Włocławskiego i Rady Miasta Włocławek;
  – eventy i przedsięwzięcia takie jak „Zostań Dawcą Szpiku” bądź „Zabierz Uśmiech na wakacje”, w które to odbyły się przy współpracy z lokalnym samorządem. Dzięki temu uczestnicy w/w wydarzeń mogli mieć kontakt z m.in. Przewodniczącym Rady Miasta Włocławek – Stanisławem Wawrzonkoskim, Jarosławem Hupało – Przewodniczącym Komisji Edukacji, Elżbietą Rutkowską – Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Dariuszem Wesołowskim – Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu, a także z Krystianem Łuczakiem – Radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innymi przedstawicielami Urzędu Miasta Włocławek.

 1. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.): około 1200 osób.

 1. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:
  – Stanisław Wawrzonkoski – Przewodniczący Rady Miasta Włocławek
  – Jan Stocki – Radny Rady Miasta
  – Krzystof Kukucki – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Włocławek
  – Dariusz Wesołowski – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
  – Elżbieta Rutkowska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia
  – Jarosław Hupało – Przewodniczący Komisji Edukacji
  – Jacek Jabłoński – Radny Powiatu Włocławskiego
  – Krystian Łuczak – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  – Joanna Borowiak – Radna Rady Miasta
  – Monika i Rajmund Osińscy – Radni Rady Miasta
  – Maria Pierzchała – Pełnomocnik Urzędu Miasta do spraw współpracy z NGO
  – Andrzej Kaźmierczak – Radny Rady Miasta
 2. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

1). Spotkanie w ramach akcji „Zostań Dawcą Szpiku” – 25.05.2012 – organizator – Centrum Wolontariatu Włocławek oraz Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek przy współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, np. Komisją Zdrowia Urzędu Miasta Włocławek, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonimiczną, DKMS, portalem www.Q4.pl i MlodyWloclawek.pl oraz sklepem komputerowym Pro-Comp.pl; tego dnia przyszło około 300 mieszkańców;
2). Spotkanie w ramach akcji „Zabierz Uśmiech na wakacje” – 29.06.2012 – organizator – Projekt Włocławek oraz MlodyWloclawek.pl i Centrum Wolontariatu Włocławek przy współpracy z Przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek, Włocławską Informacją Turystyczną, portalem Q4.pl i świetlicami środowiskowymi we Włocławku; na przedsięwzięcie przybyło ok. 250 osób;
3). „Wznieś Toast Za Wolność” – 4.06.2012 – spotkanie z mieszkańcami na Placu Wolności (w centrum miasta) wraz z radnymi – Janem Stockim, Krzysztofem Kukuckim i Radnym Powiatu Włocławskiego – Jackiem Jabłońskim i włocławskimi młodzieżówkami w ramach 23. rocznicy wyborów czerwcowych; – przybyło około 100 osób;
4). „Zatańczmy dla Lednicy” – 20.05.2012 – wspólna integracja różnych środowisk włocławskich, w tym politycznych, w ramach uczczenia urodzin błogosławionego Jana Pawła II – przybyło ok. 200 osób.

 1. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

Tak, aby uczcić Święto Samorządu Lokalnego, na Portalu internetowym www.MlodyWloclawek.pl stworzyliśmy sondę – ranking lokalnych polityków, którego temat brzmiał „Który z włocławskich polityków najbardziej przyczynił się do rozwoju Włocławka?”. Najwięcej głosów otrzymali: Jan Stocki, Jarosław Hupało oraz Jacek Kuźniewicz. Z tymi Panami  10 lipca odbyła się debata, w której udział wzięli młodzi włocławianie. Pytali oni o kulturę, sport, nowe inwestycje podejmowane przez Włocławek, współpracę z organizacjami pozarządowymi itd.  Dzięki temu rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań w ramach Bulwaru Obywatelskiego.

 1. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Uważamy, że takim największym naszym osiągnięciem w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór to Pakt dla Włocławka, czyli deklaracja współpracy przedstawicieli samorządu lokalnego na różnych polach życia społecznego, zniesienie podziałów, a także sprawna komunikacja między lokalnymi politykami, a mieszkańcami Włocławka. „Tylko razem możemy osiągnąć lepszą przyszłość Włocławka. Działając wspólnie dajemy szansę nie tylko sobie, ale przede wszystkim przyszłym pokoleniom. Bierzemy dziś odpowiedzialność za nasze miasto i grzebiemy niepotrzebne podziały, by lepiej działać na rzecz lepszej przyszłości Włocławka i jego mieszkańców.” – mówi ostatnie zdanie Paktu. Mamy nadzieję, że poprzez współpracę samorządu lokalnego możemy wspólnie budować rzeczywiste społeczeństwo obywatelskie.

 1. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

 1. brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

Oceniamy to na 4.

 1. Uwagi, dodatkowe informacje: brak.