Pomiń menu

Wyniki naszego działania na stronie Urzędu Gminy.

Na stronie Urzędu Gminy w Płużnicy pojawiła się informacja o wynikach przeprowadzonego przez nas badania społecznego na temat oczekiwań mieszkańców co do wyglądu plaży w Ostrowie..

Nasze działanie jest elementem konsultacji społecznych, które prowadzi gmina na temat Strategii Rozwoju Gminy. Przeprowadzona diagnoza pomoże władzom gminy w zagospodarowaniu przestrzeni nad jeziorem w Ostrowie. Poniżej przesyłamy link do strony gminy z zamieszczoną informacją.

wyniki badania społecznego

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica