Pomiń menu

Czas na e-konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Do e-narzędzi służących przeprowadzaniu konsultacji społecznych służy serwis MamZdanie.org.pl.

W dniu dzisiejszym na ręce Pana Prezydenta Marcina Zamoyskiego trafiło pismo przygotowane przez Stowarzyszenie „Projekt-Europa” w związku w propozycją wykorzystywania do przeprowadzania konsultacji społecznych w Zamościu m.in. narzędzia jakim jest serwis MamZdanie.org.pl.

Wielu obywateli uskarża się, że nie mogło czy też nie może uczestniczyć w organizowanych przez urzędników konsultacjach społecznych, choćby z uwagi na możliwość wyrażania opinii jedynie w godzinach pracy urzędu. Narzędzie takie jak serwis mamzdanie.org.pl pozwoli im wyrazić swoją opinię również podczas wakacji, gdy nie będą aktualnie przybywać w naszym mieście.

MamZdanie.org.pl to pierwszy ogólnopolski serwis dedykowany otwartym konsultacjom społecznym. Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne (zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym). Ogólną zasadą jego funkcjonowania jest powszechna dostępność projektów dokumentów, określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii na temat dokumentów (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie). Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych – odwiedzających serwis.

Zachęcamy wszystkich do zalogowania się w serwisie oraz wyrażania swojej opinii na temat przedstawianych projektów uchwał.