Pomiń menu

Debaty budżetowe w Korfantowie

Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów wystąpiła do Burmistrza Korfantowa z propozycja wspólnego zorganizowania debat budżetowych.

Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów wystąpiła do Burmistrza Korfantowa z propozycja wspólnego zorganizowania debat budżetowych.

Zdaniem fundacji przyszedł już czas by mieszkańcy mogli współdecydować na co nalezy wydawać publiczne pieniądze. Takie debaty powinny odbyć się we wszystkich wsiach oraz w mieście. W debacie powinni wypowiedzieć się wszyscy, którzy na to mają ochotę,

Fundacja również zwróciła się do Przewodniczacego Rady Miejskiej o informację dotyczącą terminów komisji Rady, celem umozliwienia nagrywania posiedzeń i udostępniania na stronie www,przyszlosc-rozwoj.pl ,