Pomiń menu

Fundusz Sołeckie spotkanie w Gminie Stara Biała

22 sierpnia 2011 roku, z inicjatywy sołectwa Ulaszewo – Ludwikowo w Gminie Stara Biała,odbyło się spotkanie  na temat: „FUNDUSZE SOŁECKIE SZANSĄ DLA GMIN” .

W czasie spotkania, eksperci zaprezentowali główne założenia i możliwości, jakie daje fundusz sołecki.

Przedstawili korzyści płynące z przyjęcia funduszu sołeckiego oraz możliwości jego wydatkowania. W spotknaiu wzięli udział ekspert ds. funduszy sołeckich, Pan Dariusz Kraszewski oraz koordynatorka akcji „Masz Głos, Masz Wybór” Magdaleny Pieczyńskiej ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.Po wprowadzeniu i prezentacji odbyła sie dyskusja nt. funduszu. Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński, przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi oraz rady sołeckie.

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wszystkie materiały zdjęciowe i filmowe wykonane podczas spotkania.

www.ulaszewoludwikowo.strefa.pl

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego  Internetowej Telewizji Regionalnej o spotkaniu:

http://itvr.info.pl/fundusze-soleckie-sa-dla-ludzi/