Pomiń menu

Święto Samorządu 2012 w Malinie (gm. Wisznia Mała, powiat Trzebnicki)

W związku z obchodzoną niedawno 22 rocznicą pierwszych wyborów samorządowych w Polsce Malin w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Zaproszono Radnych, którzy wraz z mieszkańcami przystąpili do akcji.

Realizując zadanie Wspólna przestrzeń badaniu opinii publicznej poddano pomysł modernizacji placu zabaw. Mieszkańcy wypełniali ankietę, a dzieci biorąc udział w konkursie plastycznym – „Mój wymarzony plac zabaw”przelewały swoje pomysły na kartki papieru. Dzięki tym badaniom mamy informację od różnych grup mieszkańców Malina na ich pomysł zagospodarowania przestrzeni wokół placu zabaw. Teraz zespół partycypatorów lokalnych realizujący zadanie opracuje raport z badania i podda go dyskusji podczas kolejnego spotkania z lokalna ludnością.

 

Więcej na stronie www.malin.org.pl ( Grupa Odnowy – Święto Samorządu  link )