Pomiń menu

Zgierska INICJATYWA 516

Czy obywatelska inicjatywa uchwałodawcza stanie się faktem?

Na sesji Rady Miasta Zgierza w marcu 2012 r. większość radnych – z różnych przyczyn – nie zdecydowała się na wprowadzenie zapisów wprowadzających do Statutu Miasta Zgierza obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Kilka miesięcy później cztery organizacje pozarządowe: Fundacja „Twórczy, Aktywni”, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz oraz Stowarzyszenie Samorządowe „Zgierski Samorząd”, a także radni: Andrzej Mięsok i Justyna Zielińska postanowili wrócić do projektu, udoskonalając zaproponowane wtedy rozwiązania. Zbierają podpisy, by uzyskać poparcie co najmniej 516 zgierzan, którzy też uważają, że w Zgierzu należy wprowadzić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

Dlaczego „Inicjatywa 516”? W wyborach samorządowych w 2010 r. największe poparcie, jakie zgromadził zgierski radny, wyniosło 515 głosów. Dodając do tej liczby jeden „głos” pragniemy pokazać, że w samorządzie lokalnym najistotniejsi powinni być mieszkańcy gminy. Działając na co dzień w tzw. „trzecim sektorze” jesteśmy przekonani, że każda aktywność społeczności lokalnej pomiędzy wyborami jest cenniejsza niż liczba zakreślonych kart w dniu głosowania.

Uważamy, że prawo zgłaszania własnych projektów uchwał powinna posiadać grupa 150 zgierzan, posiadających czynne prawo wyborcze. Proponujemy, aby jeszcze przed rozpoczęciem zbierania podpisów na liście poparcia pod danym projektem, jego inicjatorzy otrzymali opinię co do prawidłowości formalno-prawnej. Zależy nam, aby czas pomiędzy złożeniem projektu a głosowaniem na sesji był możliwie jak najkrótszy i wynosił do trzech miesięcy. Wierzymy, że duża grupa, popierająca założenia nowego projektu uchwały dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wpłynie na pogląd radnych na tę kwestię. Zamierzamy z nimi rozmawiać i zachęcać, aby na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Zgierza poparli ten pomysł.

Zgierzan i wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi uwagami, refleksjami, doświadczeniami zapraszamy do kontaktu z nami poprzez mail [email protected] oraz śledzenia strony www.inicjatywa516.blogspot.com, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o naszych działaniach.