Pomiń menu

Gmina Korfantów rozpoczyna dyskusje o budżecie

Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów rozpoczyna dyskusje o budżecie gminy na 2012 rok.

Na stronie www.przyszlość-rozwoj.pl w zakładce Korfantowskie Forum oraz w dwutygodniku „Z  życia Korfantowa, z życia Łambinowic” można już wnosić swoje propozycje do budżetu. Wszystkie uwagi zostana przekazane Burmistrzowi Korfantowa.  Następnie po zaprojektowaniu budżetu przez Burmistrza Korfantowa odbędzie sie debata budżetowa ze wszystkimi zainteresowanymi osobami. Liczymy na szeroki udział społeczeństwa gminy w towrzeniu budżetu .