Pomiń menu

Masz Głos, Masz Wybór a podział funduszu sołeckiego

W dniu 20.09 b.r. odbyło się zebranie wiejskie związane m.in. z podziałem funduszu sołeckiego na rok 2013. Aż 43%  budżetu wsi przeznaczono na cel związany z realizacją zadania Wspólna przestrzeń w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Uważamy, że to można uznać za nasz sukces.

W dniu 20.09 b.r. odbyło się zebranie wiejskie związane m.in. z podziałem funduszu sołeckiego na rok 2013. Niestety, mimo ogłoszeń i informacji frekwencja nie była zbyt duża, jednak po dość długiej dyskusji mieszkańcy, dla których obraz naszej wioski nie jest obojętny, przyjęli  zaproponowany podział pieniędzy.  Nasze działania związane z akcją Masz Głos, Masz Wybór, Wspólna przestrzeń – (plac zabaw dla dzieci) przyniosły efekt w postaci przyznania niemal 43% funduszu na doposażenie placu zabaw. Za nasz sukces możemy także uznać, że ten punkt budżetu nie wzbudził praktycznie żadnych kontrowersji. Pozostałe pieniądze przeznaczone zostały na utwardzenie jednej z ulic, dofinansowanie powiatowej imprezy kulturalnej „Śpiewające Wsie” organizowanej w Malinie, sfinansowanie atrakcji dla dzieci na festynie z okazji Dnia Dziecka oraz na wyrównanie placu przy świetlicy wiejskiej. Podczas debaty z mieszkańcami i władzami ustaliliśmy, że w kolejnych latach będziemy nadal doposażać plac zabaw w nowe urządzenia dla dzieci, chcemy uruchomić siłownie zewnętrzną, wybudować własnymi siłami wiatę z grillem ogólnodostępnym oraz zmodernizować boisko do siatkówki z nową powierzchnią poliuretanową, tak by stało się wielofunkcyjne. Pomysłów mamy wiele, środki finansowe znajdujemy, a co najważniejsze nie brakuje mam chęci do działania.