Pomiń menu

Masz Głos Masz Wybór jako najlepszy projekt realizowany w sołectwie.

Jako sołectwo Malin zgłosiliśmy się do konkursu "Piękne i aktywne wsie w Kocich Górach". Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych – wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich i w miejscowościach do 10 000 mieszkańców. W skład komisji konkursowej oceniającej zgłoszone wsie i projekty weszły osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej oraz wiedzę z zakresu obszarów wiejskich i Leadera. Jako pierwszy zaprezentował się Malin.

Na konkurs „Piękne i aktywne wsie w Kocich Górach” składają się dwa niezależnie oceniane działania: 1. najaktywniejsze sołectwo, 2. najciekawszy projekt realizowany na terenach wiejskich.

Do drugiego zadania wybraliśmy projekt Masz Głos, Masz Wybór, który realizujemy w zakresie Wspólna przestrzeń. Podczas wizyty komisji konkursowej zaprezentowano działania i cele akcji. Zarówno sam projekt, jak i sposób jego realizacji przy współpracy wszystkich mieszkańców wioski – od najstarszych do najmłodszych, oraz aktywna i skuteczna współpraca z samorządem lokalnych wzbudziło duże zainteresowanie komisji.

Wizyta komisji konkursowej na  naszej stronie internetowej. Zapraszamy.

Czekamy na wyniki.