Pomiń menu

Realizacja zadania Masz Głos, Masz Wybór

Jesteśmy prawie na finiszu zadania, jednak koniec naszych działań nie nastąpi w listopadzie jak przewiduje harmonogram , ponieważ planowanie i doskonalenie przestrzeni wokół placu zabaw w Malinie to wspólny plan i działanie na długie lata.

Zaczęliśmy w maju, tak jak wszyscy. Na zebraniu wiejskim poddano dyskusji wybór przestrzeni do zadania Masz Głos. Z pośród wymienionych: park, świetlica, plac zabaw – mieszkańcy wybrali – PLAC ZABAW. Kilku mieszkańców wspólnie czytało MPZP, z którego wynikało, że teren placu zabaw to teren Gminy Wisznia Mała. Następnie Sołtys wsi Malin spotkała się z Wójtem i potwierdziła, że wybór przestrzeni to miejsce należące do gminy.                                                                                                                                                                           Potem zaproszono do współpracy osoby: Bartosza Ryszkowskiego– Koordynatora zadania, Marzannę Jurzysta-Ziętek – osobę prowadząca spotkania, Dorotę Kuleta – osobę odpowiedzialną za kontakty z Władzą i mieszkańcami, Sylwię Jędrasik – osobę odpowiedzialną za promocję i organizację spotkań. Jednak to nie wszystkie osoby, które przystąpiły do naszej akcji – jest nas więcej z każdym dniem.  Przeprowadziliśmy ankiety, rozmawialiśmy z mieszkańcami i gośćmi, zorganizowaliśmy Święto Samorządu oraz konkurs plastyczny dla dzieci pt: „Mój Wymarzony Plac Zabaw”. Spotkaliśmy się z władzami – tu uzyskaliśmy aprobatę dla akcji Masz Głos, Masz Wybór, poparcie w działaniu, pomoc i finansowanie częściowo zadania. Z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy 10 000, 00 zł na ogrodzenie istniejącego placu zabaw, dodatkową kwotę 5 000,00 zł i 100 krzewów przekazała nam nasza Gmina – Wisznia Mała. Prace ogrodzeniowe ruszają w październiku wraz ze wspólnym sadzeniem drzewek. Jesienią tego roku posadzimy wspólnie także na naszym placu zabaw krzewy malin, które dostaniemy dzięki działaniu „Zielona Akcja”.