Pomiń menu

Regulamin placu zabaw – opracujemy go razem !

Całkiem przypadkowo dowiedzieliśmy się od dzieci (jakże ważnych odbiorców planowanej wspólnej przestrzeni - placu zabaw ), że obecny, istniejący regulamin korzystania z placu zabaw jest nieodpowiedni i nie pasuje do rzeczywistego przeznaczenia terenu.

Tak ważna informacja nie pozostała bez odzewu. Już w październiku odbędzie się spotkanie, podczas którego będziemy wspólnie z dziećmi i młodzieżą analizować i zmieniać regulamin placu zabaw. W czasie tego spotkania  wspólnie zadecydujemy także o wyborze nowych urządzeń doposażających plac zabaw.