Pomiń menu

Stowarzyszenie z Bzinicy – raport z naszych działań w zadaniu Wspólna Przestrzeń

Spotkania z grupą reprezentatywną, wizualizacja terenu, wstępny projekt oraz współpraca z gminą  to działania podejmowane w akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Pod koniec lipca na stronie aktualności pisaliśmy co udało się nam zrealizować z zaplanowanych działań dot. zagospodarowania boiska sportowego. Od tego czasu spotkaliśmy sie z grupą reprezentatywną, wybraną podczas debaty mieszkańców naszych wiosek, trzekrotnie. Na ostatnim takim spotkaniu podsumowujacym, które odbyło się 19 sierpnia, ustalono wstępną wizualizację terenu komputerowo w 3D, jak będzie wyglądało boisko po umieszczeniu wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć na planie  tj. miejsca zabaw dla dzieci, rozmieszczenia sprzętów zabawowych, zagospodarowanie miejsca wypoczynku dla osób starszych, zazielenienie tej powierzchni, ogólnodostępna toaleta damsko-męska, budowa nowego ogrodzenia wokół boiska. Na zebraniu wiejskim 13 września przedstawimy mieszkańcom wstępny projekt jaki został opracowany przez grupę reprezentatywną naszej Wspólnej Przestrzeni, gościem będzie Pani Burmistrz Dobrodzienia. Po zebraniu spotkamy się wspólnie z grupą reprezentatywną, by przedyskutować ewentualne wnioski jakie zostaną zgłoszone podczas spotkania. Podjęliśmy tez rozmowy z przedstawicielem w Urzędzie Gminy, by zaplanowane działania zostały uwzględnione w rocznym planie współpracy gminy z ngo oraz budżecie na rok 2013. Kontaktujemy się też z Lokalną Grupą Działania „Kraina Dino” wspierającą organizacje w naszej gminie dot. m.in. pozyskania funduszy na realizację naszych przedsięwzięć w zadaniu Wspólna przestrzeń – akcji Masz Głos, Masz Wybór. Środki z funduszu sołeckiego na rok 2013 – w części – rownież zostaną przeznaczone na realizację zadania.  W gazecie lokalnej „Kulisy Powiatu”, która ukazuje się co czwartek, informowaliśmy na łamach, o naszych dzialaniach, spotkaniach zaplanowanych w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.  Prowadzimy dokumentację z naszych działań, gromadzimy artykuły prasowe , zdjęcia, do tego celu został przeznaczony segregator, by było przejrzyście. Każdy z Nas realizujących ten projekt ma wizję, jak będzie nasza Wspólna Przestrzeń wyglądała, że będzie to piękna wizytówka naszych wiosek, miejsce wypoczynku mieszkańców…Czas pokaże, na razie skupiamy się na realizacji kolejnych, zaplanowanych działań, partycypacji i współpracy z gminą, zaangażowaniu w zadanie mieszkańców naszych wiosek.  Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników zadania Wspólna Przestrzeń  w akcji Masz Głos, Masz Wybór.  Jolanta Kopyto  oraz  Norbert Przybyła