Pomiń menu

WieściZeWsi – biuletyn informacyjny dla mieszkańców Lipki Wielkiej

Pierwsze, próbne wydanie biuletynu informacyjnego dla mieszkańców sołectwa Lipka Wielka. Redagowane i wydane przez panią sołtys  Katarzynę Luch. Do biuletynu dołączono informację o akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz Kartę Praw Mieszkańca.

Jest to kolejne innowacyjne, na miarę gminy Lwówek, rozwiązanie. Pierwszym było utworzenie strony sołectwa na facebook-u. Jednak tylko 50 % domostw Lipki Wielkiej posiada dostęp do internetu co utrudnia komunikację przy użyciu tego narzędzia. W przypadku zainteresowania mieszkańców, biuletyn może być  wydawany cyklicznie.