Pomiń menu

Budżet obywatelski w Olsztynku?

Być może! Taka pozycja pojawiła się we wnioskach zgłoszonych do projektu budżetu. Wniosek zgłosili radni miejscy (Okręg 1) wspólnie z przewodniczącymi rad osiedlowych nr 1 i 2.

Na jednym ze spotkań roboczych radnych i przewodniczących rad osiedlowych padła taka propozycja. Chodzi o rozpoczęcie prac w 2013 roku, mających na celu wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Olsztynku. Celem pomysłu jest przede wszystkim zapewnienie środków radom osiedlowym, podobnie jak ma to miejsce z funduszem sołeckim. Rady mogłyby przeznaczyć środki na swoje cele, zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Pomysł został dobrze przyjęty przez pozostałych radnych. Liczymy, że prace nabiorą rozpędu w przyszłym roku, w efekcie czego, mieszkańcy Olsztynka będą mieli większy wpływ na swoje otoczenie.