Pomiń menu

Fundacja „Przyszłość i Rozwój” i Gmina Korfantów razem w partnerstwie

Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów przystapiły do partnerstwa lokalnego "Innowacyjny Powiat Nyski na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego" w dniu 2 października 2012 roku w muzeum nyskim.

Przy okazji I Forum Partnerstwa Lokalnego Prezes Fundacji wręczył Staroscie Nyskiemu żółtą koszulkę lidera z logiem akcji Masz Głos, Masz Wybór. Do partnerstwa przystąpiło 37 podmiotów z terenu Powiatu Nyskiego, samorzady, przedsiebiorcy i organizacje pozarządowe. Celem partnerstwa jest współpraca wszystkich trzech sektorów w rozwoju społeczno-gospodarczy powiatu. W trakcie realizacji tego projektu wypracowano wiele zadań, które będą realizowane lub wspierane przez partnerów.