Pomiń menu

Fundusze soeckie i propozycje budżetowe na 2013 r.

We wrześniu we wszystkich sołectwach gminy Stare Miasto odbyły się zebrania wiejskie. W zebraniach uczestniczyli: mieszkańcy, rady sołeckie, radni poszczególnych sołectw oraz przedstawiciele Urzędu Gminy.

Podczas zebrań zostały poruszane kwestie funduszu sołeckiego na 2013 rok. Mieszkańcy dyskutowali na co przeznaczyć pieniądze. Następnie głosowali uchwały o funduszu sołeckim.
Kolejnym punktem spotkań były propozycje mieszkańców do budżetu gminy. Każdy miał prawo wypowiedzieć się co chciałby, aby znalazło się w projekcie budżetu gminy na 2013 rok.
Były poruszane również kwestie bieżące: która droga wymaga wyrównania, gdzie wyciąć drzewa itp.
Po zebraniach wszyscy sołtysi podjęte uchwały w sprawie funduszy sołeckich na 2013r. oraz propozycje mieszkańców do budżetu gminy na 2013 r. do 30 września 2012r. dostarczyli do Urzędu Gminy.
Pozdrawiamy
Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto