Pomiń menu

Grupa Odnowy Wsi współpracuje z Gminą

Razem z Urzędem Gminy przygotowujemy "malinową" tablicę informacyjną dla naszej wioski.

Urząd gminy Wisznia Mała przygotowuje tablice informacyjne, które zostaną umieszczone w wiosce. Na tablicy ma  być plan wsi, położenie wsi w gminie oraz  jej historia.
W wyniku współpracy przygotowaliśmy dla gminy wstępny projekt takiej tablicy z elementami malin i hasłem: Malin – moje miejsce. Dążymy do tego by Malin – jak sama nawa wskazuje -utożsamiano jako wioskę tematyczną, czyli malinową wsią.
Urząd pozytywnie przyjął naszą propozycję. Czekamy na efekt pracy grafików, przygotowujących końcowy projekt tablicy. Tablice zostaną zamontowane jeszcze w tym roku.